Poprzez niniejszą stronę Komitet Informatyki PAN stara się zbierać informacje o inicjatywach dotyczących przeciwdziałania Covid-19 metodami informatycznymi
i przekazywać je szeroko rozumianemu środowisku informatycznemu oraz, w miarę możliwości, inicjować współpracę w tym zakresie.

 

Inicjatywy Komitetu Informatyki PAN:

Komitet Informatyki PAN podejmuje inicjatywę mającą na celu promowanie, wspieranie i inicjowanie projektów informatycznych, które wspomagają walkę z pandemią COVID-19. Działania te obejmują:
 
  • gromadzenie informacji nt. inicjatyw prowadzonych przez środowiska związane z członkami KI PAN i promocja tych inicjatyw na stronie internetowej Komitetu, 
  • rozpoznanie potrzeb projektów uruchamianych przez osoby z instytucji macierzystych członków KI PAN i praca na rzecz ich zaspokojenia, w miarę możliwości z pomocą instytucji współpracujących z KI PAN, np. przez dostarczenie danych, mocy obliczeniowej, kadry i in. To działanie polega na prowadzeniu "matchmakingu" w sieci powiązań w środowisku IT w Polsce
  • prowadzenie aktywnych działań typu "warsztaty internetowe" nt. projektów naukowo-badawczych i rozwojowych związanych z przeciwdziałaniem epidemii (pierwsze warsztaty odbędą się w połowie czerwca).
Gromadzenie informacji o inicjatywach odbywa się za pomocą formularza internetowego: https://bit.ly/2xteDqq
 

Inne Inicjatywy :


* EUvsCovid europejski hackathon projektów związanych z epidemią COVID-19

* IChB PCSS zostało narodowym repozytorium danych dotyczących pandemii