1. prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz, czł. koresp. PAN, Politechnika Łódzka
2. dr hab. Marcin Bieńkowski, Uniwersytet Wrocławski
3. prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz, czł. rzecz. PAN, Politechnika Poznańska
4. prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
5. prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński, Politechnika Poznańska
6. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, czł. rzecz. PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
7. prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
8. prof. dr hab. Witold Charatonik, Uniwersytet Wrocławski
9. prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk
10. prof. dr hab. Włodzisław Duch, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
11. dr inż. Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Alcatel-Lucent Polska
12. prof. dr hab. inż. Anna Fabijańska, czł. AMU, Politechnika Łódzka
13. prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro, Politechnika Gdańska
14. Krzysztof Głomb, Prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie"
15. dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska, Rada ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji
16. prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
17. prof. dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
18. prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, Uniwersytet Morski w Gdyni
19. prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, czł. rzecz. PAN, Instytut Badań Systemowych PAN
20. dr hab. inż. Miłosz  Kadziński, czł. AMU, Politechnika Poznańska
21. prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
22. prof. dr hab. Jerzy Klamka, czł. rzecz. PAN, Politechnika Śląska, Gliwice
23. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, czł. rzecz. PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
24. prof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopotek, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
25. prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, czł. rzecz. PAN, Uniwersytet Zielonogórski
26. prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski, Politechnika Śląska
27. dr hab. Jakub Kozik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
28. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski, czł. koresp. PAN, Politechnika Poznańska †
29. prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, czł. koresp. PAN, Politechnika Gdańska
30. prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec, Politechnika Poznańska
31. prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, Politechnika Wrocławska
32. dr hab. inż. Lech Madeyski, Politechnika Wrocławska
33. prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski, czł. rzecz. PAN, NASK
34. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, Politechnika Warszawska
35. Włodzimierz Marciński, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
36. prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy, Politechnika Poznańska
37. prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki, Politechnika Poznańska
38. prof. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen, Politechnika Wrocławska
39. prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek, czł. rzecz. PAN, Uniwersytet Jagielloński
40. prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak, Politechnika Warszawska †
41. dr hab. inż. Jerzy Pejaś, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
42. prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek, czł. koresp. PAN, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
43. prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita, Politechnika Warszawska
44. prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, czł. rzecz. PAN, Poltechnika Częstochowska
45. prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska
46. prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
47. prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, czł. rzecz. PAN, Politechnika Poznańska
48. prof. dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, Politechnika Poznańska, czł. koresp. PAN
49. prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
50. prof. dr hab. Dominik Ślęzak, Uniwerstytet Warszawski
51. dr hab. Bartosz Walczak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
52. dr hab. inż. Jarosław Wąs, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
53. prof. dr hab. inż. Jan Węglarz, czł. rzecz. PAN, Politechnika Poznańska
54. dr hab. inż. Kazimierz Worwa, Wojskowa Akademia Techniczna
55. prof. dr hab. inż. Michał Woźniak, Politechnika Wrocławska
56. prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski, Politechnika Częstochowska
57. prof. dr hab. Sławomir Zadrożny, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk