Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk ustanowił w 2016 roku doroczną Nagrodę im. Profesora Zdzisława Pawlaka za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki.

Profesor Zdzisław Pawlak należał do grona pionierów polskiej informatyki. W 1951 roku podjął pracę w słynnej Grupie Aparatów Matematycznych (GAM), jak to wtedy nazywano komputery. W świecie naukowym jest najbardziej znany jako twórca teorii zbiorów przybliżonych. Był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i doktorem honoris causa Politechniki Poznańskiej. W roku ustanowienia przez Komitet Informatyki PAN nagrody jego imienia przypada 90. rocznica jego urodzin, 10 rocznica śmierci, oraz 25. rocznica wydania przez Kluwer Academic Publishers monografii „Rough sets: Theoretical Aspects of Reasoning about Data” (według Google Scholar doczekała się ona do 2016 r. ponad 10 tys. cytowań i stanowi przykład wybitnej monografii).

Zgłoszenia może dokonać jeden z autorów monografii lub członek Komitetu Informatyki PAN. Należy je przesłać na adres Sekretarza Komitetu w dniach do 30 września 2023 roku. Wzór zgłoszenia dostępny jest w Regulaminie Konkursu.

 

Laureaci Nagrody 2022

W edycji 2022 Komitet Informatyki zdecydował o przyznaniu następujących równorzędnych Nagród (laureaci wymienieni w porządku alfabetycznym):

 • Krzysztof Brzostowski, Zastosowanie przetwarzania sygnałów w fuzji danych strumieniowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2020

 • Van Tham Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen, Trong Hieu Tran, Knowledge Integration Methods for Probabilistic Knowledge-based Systems, CRC Press (Taylor & Francis), 2022

 • Lech Polkowski, Logics for Computer and Data Science and Artificial Intelligence, Springer Nature, 2022

Zdjęcia z wręczenia dyplomów:

Prof. Krzysztof Brzostowski

KB 1
KB 2

Prof. Lech Polkowski

KB 1
KB 2

 

Laureaci Nagrody 2021

W edycji 2021 Komitet Informatyki zdecydował o przyznaniu następujących równorzędnych Nagród (laureaci wymienieni w porządku alfabetycznym):

 • Przemysław Biecek, Tomasz Burzykowski, Explanatory Model Analysis. Explore, Explain, and Examine Predictive Models, Chapman and Hall/CRC, Taylor & Francis Group, 2021

 • Łukasz Dębowski, Information Theory Meets Power Laws: Stochastic Processes and Language Models, Wiley & Sons, 2020/2021

 • Sławomir Kozieł, Anna Pietrenko-Dąbrowska, Performance-Driven Surrogate Modeling of High-Frequency Structures, Springer Nature, 2020

nagr22 1
nagr22 2
nagr22 3

 

 

Laureaci Nagrody 2020

W edycji 2020 Komitet Informatyki zdecydował o przyznaniu następujących równorzędnych Nagród (laureaci wymienieni w porządku alfabetycznym):

 • Paweł Czarnul, Parallel Programming for Modern High Performance Computing Systems, CRC Press, 2018

 • Wiktor B. Daszczuk, Integrated Model of Distributed Systems, Springer, 2020

 • Stanisław Gawiejnowicz, Models and Algorithms of Time-Dependent Scheduling, Springer, 2020

 

Laureaci Nagrody 2019

W edycji 2019 Komitet Informatyki zdecydował o przyznaniu następujących równorzędnych Nagród (laureaci wymienieni w porządku alfabetycznym):

 • Jacek Błażewicz, Klaus H. Ecker, Erwin Pesch, Günther Schmidt, Małgorzata Sterna, Jan Węglarz, Handbook on Scheduling. From Theory to Practice, Springer 2019,

 • Agnieszka Ławrynowicz, Semantic Data Mining: An Ontology-based Approach, IOS Press/AKA Verlag 2017,

 • Dariusz MrozekScalable Big Data Analytics for Protein Bioinformatics - Efficient Computational Solutions for Protein Structures, Springer, Cham, 2018,

 • Leszek Rutkowski, Maciej Jaworski, Piotr Duda, Stream Data Mining: Algorithms and Their Probabilistic Properties, Springer, 2020.

 20200306 110855

Laureaci Nagrody 2018

W edycji 2018 Komitet Informatyki zdecydował o przyznaniu następujących równorzędnych Nagród (laureaci wymienieni w porządku alfabetycznym):

 • Alexander V.Bozhenyuk, Evgeniya M.Gerasimenko, Janusz Kacprzyk, Igor N. Rozenberg,  Flows in networks under fuzzy conditions, Springer 2017,

 • Krzysztof Cpałka, Design of interpretable fuzzy systems, Springer 2017,

 • Grzegorz J. NalepaModeling with Rules using Semantic Knowledge Engineering, Springer 2018

 

Laureaci Nagrody 2017

W edycji 2017 Komitet Informatyki zdecydował o przyznaniu następujących równorzędnych Nagród (laureaci wymienieni w porządku alfabetycznym):

 • Marcelo Arenas, Pablo Barceló, Leonid Libkin, Filip Murlak, Foundations of Data Exchange, Cambridge University Press, 2014.

 • Marek Cygan, Fedor V. Fomin, Łukasz Kowalik, Daniel Lokshtanov, Dániel Marx, Marcin Pilipczuk, Michał Pilipczuk, Saket Saurabh, Parameterized Algorithms, Springer 2015.

 • Zbigniew Czech, Introduction to Parallel Computing, Cambridge University Press, 2016. 

 • Michał Skrzypczak, Descriptive set theoretic methods in automata theory, Springer, 2016. 

IMG 20180322 110937

 

Laureaci Nagrody 2016

W edycji 2016 Komitet Informatyki zdecydował o przyznaniu następujących równorzędnych Nagród (laureaci wymienieni w porządku alfabetycznym):

 • dr inż. Pawłowi Cichoszowi,
  za monografię Data Mining Algorithms: Explained Using R, John Wiley and Sons, 2015.
 • prof dr hab. inż. Tadeuszowi Morzemu,
  za monografię Eksploracja danych: Metody i algorytmy, PWN, 2013.
 • dr inż. Krzysztofowi Rojkowi, dr inż. Łukaszowi Szustakowi, oraz prof. dr hab. inż. Romanowi Wyrzykowskiemu,
  za monografię Zrównoleglanie i automatyczne dostosowanie algorytmów numerycznych do architektur hybrydowych z akceleratorami GPU, PWN, 2015.
 • prof. dr hab. inż. Sławomirowi T. Wierzchoniowi oraz prof. dr hab. inż. Mieczysławowi A. Kłopotkowi,
  za monografię Algorytmy analizy skupień, WNT, 2015.

 Laureaci2016