Data Opinia / ekspertyza 
12.2023 Rekomendacja Sekcji Edukacji Cyfrowej Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk pt. „Modernizacyjna transformacja polskich szkół w środowisku cyfrowym w kontekście upowszechnienia rozwiązań sztucznej inteligencji” (PDF)
12.2022 Opinia Komitetu Informatyki PAN nr 1/2022 w sprawie zwiększenia liczby oraz ograniczania odpływu specjalistów w zakresie informatyki w Polsce (PDF)
10.2021 Opinia Komitetu Informatyki PAN nr 3/2021 w sprawie punktacji materiałów konferencyjnych (PDF)
02.2021  Opinia Komitetu Informatyki na temat Rekomendacji OECD dotyczącej dostępu do danych z badań finansowanych ze środków publicznych (PDF)
10.2020 Opinia Komitetu Informatyki PAN nr 2/2020 w sprawie udostępniania prac dyplomowych z zakresu informatyki na zasadach licencji otwartych (PDF)
10.2020 Opinia Komitetu Informatyki PAN nr 1/2020 w sprawie poparcia rekomendacji dydaktycznych proponowanych w ramach inicjatywy ACM/IEEE-CS Computing Curricula 2020 (PDF)