Komitet Narodowy
ds. Współpracy z Międzynarodową Federacją Przetwarzania Informacji (IFIP)

 
Adres do korespondencji:
Wydział Informatyki
Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
tel. +48 61 665 34 20
 
 
Zakres działania:
Koordynacja współdziałania polskich naukowców z International Federation for Information Processing (IFIP), utworzoną w 1960 r. pod auspicjami UNESCO i skupiającą towarzystwa informatyczne z ponad 40 krajów, w tym dwa największe na świecie i najbardziej znaczące: ACM i IEEE Computer Society. W szczególności do zadań komitetu należy:
  • Inicjowanie działań związanych z organizowaniem w Polsce międzynarodowych konferencji i spotkań sponsorowanych przez IFIP.
  • Inspirowanie polskich naukowców do udziału w pracach grup roboczych i komitetów technicznych IFIP-u, a także w komitetach programowych i organizacyjnych konferencji organizowanych pod auspicjami IFIP-u

 

Sprawozdania:

  • Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z przynależności Polskiej Akademii Nauk do IFIP za rok 2020 (PDF)