Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek - czł. koresp. PAN
Instytut Podstaw Informatyki PAN
email: w.penczek [at] ipipan.waw.pl
 

Zastępcy przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, AGH
prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki - Politechnika Poznańska

Członkowie prezydium
dr hab. inż. Lech Madeyski - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Sławomir Zadrożny - Instytut Badań Systemowych PAN

Sekretarz naukowy
prof. dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz
Instytut Podstaw Informatyki PAN, 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5
tel. (+48 22) 3800-551
email: s.jaroszewicz [at] ipipan.waw.pl