W zakresie działania Komitetu Informatyki PAN znajduje się rozwój informatyki, jako dyscypliny nauki i działu technologii o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju współczesnej cywilizacji. Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Federacją Przetwarzania Informacji (IFIP).
 

Inicjatywy Polskiej Akademii Nauk pomocy ukraińskim naukowcom

 

Laureaci Nagrody Komitetu Informatyki PAN za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki im. Profesora Zdzisława Pawlaka

 

W edycji 2021 Komitet Informatyki zdecydował o przyznaniu następujących równorzędnych Nagród (laureaci wymienieni w porządku alfabetycznym):

 • Przemysław Biecek, Tomasz Burzykowski, Explanatory Model Analysis. Explore, Explain, and Examine Predictive Models, Chapman and Hall/CRC, Taylor & Francis Group, 2021

 • Łukasz Dębowski, Information Theory Meets Power Laws: Stochastic Processes and Language Models, Wiley & Sons, 2020/2021

 • Sławomir Kozieł, Anna Pietrenko-Dąbrowska, Performance-Driven Surrogate Modeling of High-Frequency Structures, Springer Nature, 2020

 

Opinia Komitetu Informatyki PAN nr 3/2021 w sprawie punktacji materiałów konferencyjnych

treść opinii

 

Nagroda za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki im. Prof. Zdzisława Pawlaka - Edycja 2021

 

Od 2016 roku Komitet Informatyki PAN przyznaje doroczne Nagrody za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki im. Prof. Zdzisława Pawlaka. Monografię do nagrody mogą zgłaszać autorzy bądź członkowie Komitetu.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania monografii w terminie do *30 września* do Sekretarza Komitetu, i do propagowania informacji o tej nagrodzie w środowisku.

Dokładne informacje dostępne są na stronie WWW Komitetu.

Na stronie dostępny jest również regulamin konkursu.
 
 

Laureaci Nagrody Komitetu Informatyki PAN za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki im. Profesora Zdzisława Pawlaka

 

W edycji 2020 Komitet Informatyki zdecydował o przyznaniu następujących równorzędnych Nagród (laureaci wymienieni w porządku alfabetycznym):

 • Paweł Czarnul, Parallel Programming for Modern High Performance Computing Systems, CRC Press, 2018

 • Wiktor B. Daszczuk, Integrated Model of Distributed Systems, Springer, 2020

 • Stanisław Gawiejnowicz, Models and Algorithms of Time-Dependent Scheduling, Springer, 2020

 

Opinia Komitetu Informatyki na temat Rekomendacji OECD dotyczącej dostępu do danych z badań finansowanych ze środków publicznych

treść opinii


Opinia Komitetu Informatyki PAN nr 2/2020 w sprawie udostępniania prac dyplomowych z zakresu informatyki na zasadach licencji otwartych

treść opinii


Opinia Komitetu Informatyki PAN nr 1/2020 w sprawie poparcia rekomendacji dydaktycznych proponowanych w ramach inicjatywy ACM/IEE-CS Computing Curricula 2020

treść opinii

 

Powołanie Sekcji Edukacji Cyfrowej przy Komitecie Informatyki PAN

 
Dnia 10.02.2021 powołana została nowa sekcja przy Komitecie Informatyki PAN: Sekcja Edukacji Cyfrowej.  Na jej przewodniczącego Komitet wybrał Pana Krzysztofa Głomba, Prezesa Stowarzyszenia "Miasta w Internecie".
 

Nagroda za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki im. Prof. Zdzisława Pawlaka

 

Od 2016 roku Komitet Informatyki PAN przyznaje doroczne Nagrody za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki im. Prof. Zdzisława Pawlaka. Monografię do nagrody mogą zgłaszać autorzy bądź członkowie Komitetu.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania monografii w terminie do *30 września* do Sekretarza Komitetu, i do propagowania informacji o tej nagrodzie w środowisku.

Dokładne informacje dostępne są na stronie WWW Komitetu.

Na stronie dostępny jest również regulamin konkursu.

 

Materiały z Warsztatów Anty-Covid współorganizowanych przez Komitet Informatyki PAN

 
są dostępne online.
 

Warszaty Anty-Covid: Informatyka w zwalczaniu Covid-19

Komitet Informatyki PAN organizuje Warsztaty Internetowe Anty-Covid: Informatyka w zwalczaniu Covid-19 mające na celu inicjowanie i integrowanie działań zmierzających do przezwyciężania problemów związanych z Covid-19
metodami informatycznymi. Najważniejsze informacje:

 • Strona internetowa Warsztatów
 • Link to systemu składania abstraktów (Easychair)
 • Format: warsztaty internetowe (udział jest bezpłatny)
 • Daty:
  • 31 maja 2020 r.: Ostatni dzień przyjmowania streszczeń
  • 10 czerwca 2020 r.: Decyzja o włączeniu prezentacji do programu warsztatów
  • 22-23 czerwca 2020 r.: Warsztaty
 • Przewodniczący Komitetu Programowego:
  • Jerzy Nawrocki, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
  • Wojciech Penczek, czł. koresp. PAN, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
  • Robert Wrembel, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska

 

Inicjatywa Anty COVID

 
Komitet Informatiki PAN podjął szereg inicjatyw związanych z koordynacją działań środowiska informatycznego na rzecz walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2.  Szczegóły znaleźć można na stronie Anty COVIDCOVID.
 

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Informatyki kadencji 2020-2023

Dnia 06.03.2020 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Informatyki kadencji 2020-2023.  W czasie posiedzenia zostało wybrane Prezydium Komitetu na lata 2020-2023 w składzie:

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek, czł. koresp. PAN - Instytut Podstaw Informatyki PAN

Zastępcy przewodniczącego:
dr hab. inż. Aleksander Byrski - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, AGH
dr hab. inż. Jerzy Nawrocki - Politechnika Poznańska

Członkowie prezydium:
dr hab. inż. Lech Madeyski - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Sławomir Zadrożny - Instytut Badań Systemowych PAN

Sekretarz naukowy
dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz - Instytut Podstaw Informatyki PAN

Na posiedzieniu wręczono również Nagrody Komitetu za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki za rok 2019.

 

Wybory do kadencji 2020-2023 Komitetu Informatyki

Zgodnie z Uchwałą Nr 50/2019 Prezydium PAN z dnia 17.09.2019 r. w sprawie regulaminu trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych, w dniu 7.11.2019 rozpoczęła się procedura wyborów do kadencji 2020-2023 Komitetu Informatyki PAN. Ich harmonogram jest następujący: 

 • 7-8.11.2019: ogłoszenie wyborów
 • 12-20.11.2019: rejestracja kandydatów w systemie wyborczym
 • 22.11-4.12.2019: weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające w komitetach PAN
 • 5-6.12.2019: weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające przy wydziałach PAN
 • 9-11.12.2019: weryfikacja zgłoszeń w systemie wyborczym
 • 16-20.12.2019: wybory

Wybory przeprowadzone zostaną elektronicznie. Na stronie https://wyborykomitety.pan.pl/ znajduje się kalendarz wyborczy i zakładka do systemu wyborczego, gdzie można się będzie zarejestrować. Rejestracja wyborców będzie otwarta od 12 listopada. Uprawnieni do głosowania i kandydowania (tj. osoby ze stopniem dr hab. lub tytułem profesora) muszą się na niej rejestrować osobiście.  

Skład Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej KI PAN, uchwalony na ostatnim zebraniu Komitetu w dn. 30.10.2019, jest następujący:

 • Prof. Anna GAMBIN
 • Prof. Stanisław KOZIELSKI
 • Prof. Krzysztof KRAWIEC
 • Prof. Wojciech PENCZEK
 • Prof. Roman SŁOWIŃSKI – przewodniczący.