Międzyuczelniane Mistrzostwa w Szybkim Prototypowaniu Aplikacji Internetowych

Hackathon (48 godz.)

System zarządzania wolontariuszami

Regulamin

 

Hackathon Poster 221203