1. prof. Andrzej Jan AMELJAŃCZYK, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

 2. prof. Jacek BŁAŻEWICZ, czł. rzecz. PAN, Politechnika Poznańska

 3. prof. Leon BOBROWSKI, Politechnika Białostocka

 4. prof. Mikołaj BOJAŃCZYK, Uniwersytet Warszawski

 5. prof. Jerzy BRZEZIŃSKI, Politechnika Poznańska

 6. prof. Tadeusz BURCZYŃSKI, czł. koresp. PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 7. prof. Marian CHUDY, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

 8. prof. Tadeusz CZACHÓRSKI, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Gliwice

 9. prof. Krzysztof DIKS, Uniwersytet Warszawski

 10. dr hab. Stefan DZIEMBOWSKI, Uniwersytet Warszawski

 11. dr hab. Anna FABIJAŃSKA, Politechnika Łódzka

 12. prof. Anna GAMBIN, Uniwersytet Warszawski

 13. dr Marek HOŁYŃSKI, Polskie Towarzystwo Informatyczne

 14. prof. Olgierd HRYNIEWICZ, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa

 15. prof. Paweł IDZIAK, Uniwersytet Jagielloński

 16. dr Wacław ISZKOWSKI, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Warszawa

 17. prof. Piotr JĘDRZEJOWICZ, Akademia Morska w Gdyni

 18. prof. Janusz KACPRZYK, czł. rzecz. PAN, Instytut Badań Systemowych PAN

 19. prof. Jerzy KLAMKA, czł. rzecz. PAN, Politechnika Śląska, Gliwice

 20. prof. Michał KLEIBER, czł. rzecz. PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 21. prof. Józef KORBICZ, czł. koresp. PAN, Uniwersytet Zielonogórski

 22. prof. Jacek Krzysztof KORONACKI, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa

 23. dr hab. Adrian KOSOWSKI, INRIA, Francja

 24. prof. Stanisław KOZIELSKI, Politechnika Śląska, Gliwice

 25. prof. Henryk KRAWCZYK, czł. koresp. PAN, Politechnika Gdańska

 26. prof. Krzysztof KRAWIEC, Politechnika Poznańska

 27. prof. Krzysztof LORYŚ, Uniwersytet Wrocławski

 28. dr hab. Lech MADEYSKI, Politechnika Wrocławska

 29. prof. Jerzy MARCINKOWSKI, Uniwersytet Wrocławski

 30. prof. Tadeusz MORZY, Politechnika Poznańska

 31. prof. Mieczysław MURASZKIEWICZ, Politechnika Warszawska

 32. prof. Zbigniew Tadeusz NAHORSKI, Instytut Badań Systemowych PAN

 33. dr hab. Jerzy NAWROCKI, Politechnika Poznańska

 34. prof. Ngoc Thanh NGUYEN, Politechnika Wrocławska

 35. prof. Maciej OGORZAŁEK, czł. koresp. PAN, Uniwersytet Jagielloński

 36. prof. Leszek PACHOLSKI, Uniwersytet Wrocławski

 37. prof. Wojciech PENCZEK, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa

 38. prof. Leszek RUTKOWSKI, czł. rzecz. PAN, Poltechnika Częstochowska

 39. prof. Henryk RYBIŃSKI, Politechnika Warszawska

 40. dr hab. Piotr SANKOWSKI, Uniwersytet Warszawski

 41. prof. Andrzej SKOWRON, Uniwersytet Warszawski

 42. prof. Roman SŁOWIŃSKI, czł. rzecz. PAN, Politechnika Poznańska

 43. prof. Tomasz SZMUC, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 44. prof. Ryszard TADEUSIEWICZ, czł. rzecz. PAN, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 45. prof. Alicja WAKULICZ-DEJA, Uniwersytet Śląski46.

 46. prof. Jan WĘGLARZ, czł. rzecz. PAN, Politechnika Poznańska

 47. prof. Borys WRÓBEL, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 48. prof. Roman WYRZYKOWSKI, Politechnika Częstochowska

 49. prof. Sławomir ZADROŻNY, Instytut Badań Systemowych PAN

 50. prof. Marek ZAIONC, Uniwersytet Jagielloński

 51. prof. Krzysztof ZIELIŃSKI, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków