W ramach Inicjatywy Anty COVID-19, Komitet Iinformatyki PAN udziela wsparcia projektom naukowym związanym z epidemią w zakresie pomocy w znalezieniu ekspertów, uzyskaniu dostępu do danych, promocji projektu itp.

Formularz zgłoszenia projektu

Projekty zgłoszone w pierwszej fazie Inicjatywy

Formularz dla osób chcących pomóc zgłoszonym projektom