W zakresie działania Komitetu Informatyki PAN znajduje się rozwój informatyki, jako dyscypliny nauki i działu technologii o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju współczesnej cywilizacji. Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Federacją Przetwarzania Informacji (IFIP).


Opinia Prezydium Komitetu Informatyki PAN nr 1/2023 na temat projektu rozporządzenia GP.025.5.2023.KP Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności.

 

Opinia Komitetu Informatyki PAN nr 1/2022  w sprawie zwiększenia liczby oraz ograniczania odpływu specjalistów w zakresie informatyki w Polsce

treść opinii


Laureaci Nagrody Komitetu Informatyki PAN za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki im. Profesora Zdzisława Pawlaka

W edycji 2022 Komitet Informatyki zdecydował o przyznaniu następujących równorzędnych Nagród (laureaci wymienieni w porządku alfabetycznym):

 • Krzysztof Brzostowski, Zastosowanie przetwarzania sygnałów w fuzji danych strumieniowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2020

 • Van Tham Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen, Trong Hieu Tran, Knowledge Integration Methods for Probabilistic Knowledge-based Systems, CRC Press (Taylor & Francis), 2022

 • Lech Polkowski, Logics for Computer and Data Science and Artificial Intelligence, Springer Nature, 2022

Hackathon - system zarządzania wolontariuszami

Komitet Informatyki PAN współorganizuje Międzyuczelniane Mistrzostwa w Szybkim Prototypowaniu Aplikacji Internetowych (Hackathon 48 godzin) mające na celu stworzenie systemu zarządzania wolontariuszami w sytuacjach kryzysowych.

Raport z działalności Komitetu dla organizacji IFIP

Raport dla organizacji IFIP dotyczący działań Komitetu w okresie od września 2021 do września 2022: treść raportu.

Nagroda za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki im. Prof. Zdzisława Pawlaka - edycja 2022

Od 2016 roku Komitet Informatyki PAN przyznaje doroczne Nagrody za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki im. Prof. Zdzisława Pawlaka. Monografię do nagrody mogą zgłaszać autorzy bądź członkowie Komitetu.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania monografii w terminie do *16 października* do Sekretarza Komitetu.

Dokładne informacje dostępne są na stronie WWW Komitetu.

Na stronie dostępny jest również regulamin konkursu.

Inicjatywy Polskiej Akademii Nauk pomocy ukraińskim naukowcom

Laureaci Nagrody Komitetu Informatyki PAN za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki im. Profesora Zdzisława Pawlaka

W edycji 2021 Komitet Informatyki zdecydował o przyznaniu następujących równorzędnych Nagród (laureaci wymienieni w porządku alfabetycznym):

 • Przemysław Biecek, Tomasz Burzykowski, Explanatory Model Analysis. Explore, Explain, and Examine Predictive Models, Chapman and Hall/CRC, Taylor & Francis Group, 2021

 • Łukasz Dębowski, Information Theory Meets Power Laws: Stochastic Processes and Language Models, Wiley & Sons, 2020/2021

 • Sławomir Kozieł, Anna Pietrenko-Dąbrowska, Performance-Driven Surrogate Modeling of High-Frequency Structures, Springer Nature, 2020

Opinia Komitetu Informatyki PAN nr 3/2021 w sprawie punktacji materiałów konferencyjnych

treść opinii

Nagroda za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki im. Prof. Zdzisława Pawlaka - Edycja 2021

Od 2016 roku Komitet Informatyki PAN przyznaje doroczne Nagrody za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki im. Prof. Zdzisława Pawlaka. Monografię do nagrody mogą zgłaszać autorzy bądź członkowie Komitetu.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania monografii w terminie do *30września* do Sekretarza Komitetu, i do propagowania informacji o tej nagrodzie w środowisku.

Dokładne informacje dostępne są na stronie WWW Komitetu.

Na stronie dostępny jest również regulamin konkursu.

Laureaci Nagrody Komitetu Informatyki PAN za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki im. Profesora Zdzisława Pawlaka

W edycji 2020 Komitet Informatyki zdecydował o przyznaniu następujących równorzędnych Nagród (laureaci wymienieni w porządku alfabetycznym):

 • Paweł Czarnul, Parallel Programming for Modern High Performance Computing Systems, CRC Press, 2018

 • Wiktor B. Daszczuk, Integrated Model of Distributed Systems, Springer, 2020

 • Stanisław Gawiejnowicz, Models and Algorithms of Time-Dependent Scheduling, Springer, 2020

Opinia Komitetu Informatyki na temat Rekomendacji OECD dotyczącej dostępu do danych z badań finansowanych ze środków publicznych

treść opinii


Opinia Komitetu Informatyki PAN nr 2/2020 w sprawie udostępniania prac dyplomowych z zakresu informatyki na zasadach licencji otwartych

treść opinii


Opinia Komitetu Informatyki PAN nr 1/2020 w sprawie poparcia rekomendacji dydaktycznych proponowanych w ramach inicjatywy ACM/IEE-CS Computing Curricula 2020

treść opinii

Powołanie Sekcji Edukacji Cyfrowej przy Komitecie Informatyki PAN

Dnia 10.02.2021 powołana została nowa sekcja przy Komitecie Informatyki PAN: Sekcja Edukacji Cyfrowej.  Na jej przewodniczącego Komitet wybrał Pana Krzysztofa Głomba, Prezesa Stowarzyszenia "Miasta w Internecie".

Nagroda za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki im. Prof. Zdzisława Pawlaka

Od 2016 roku Komitet Informatyki PAN przyznaje doroczne Nagrody za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki im. Prof. Zdzisława Pawlaka. Monografię do nagrody mogą zgłaszać autorzy bądź członkowie Komitetu.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania monografii w terminie do *30września* do Sekretarza Komitetu, i do propagowania informacji o tej nagrodzie w środowisku.

Dokładne informacje dostępne są na stronie WWW Komitetu.

Na stronie dostępny jest również regulamin konkursu.

Materiały z Warsztatów Anty-Covid współorganizowanych przez Komitet Informatyki PAN

są dostępne online.

Warszaty Anty-Covid: Informatyka w zwalczaniu Covid-19

Komitet Informatyki PAN organizuje Warsztaty Internetowe Anty-Covid: Informatyka w zwalczaniu Covid-19 mające na celu inicjowanie i integrowanie działań zmierzających do przezwyciężania problemów związanych z Covid-19
metodami informatycznymi. Najważniejsze informacje:

 • Strona internetowa Warsztatów
 • Link to systemu składania abstraktów (Easychair)
 • Format: warsztaty internetowe (udział jest bezpłatny)
 • Daty:
  • 31 maja 2020 r.: Ostatni dzień przyjmowania streszczeń
  • 10 czerwca 2020 r.: Decyzja o włączeniu prezentacji do programu warsztatów
  • 22-23 czerwca 2020 r.: Warsztaty
 • Przewodniczący Komitetu Programowego:
  • Jerzy Nawrocki, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
  • Wojciech Penczek, czł. koresp. PAN, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
  • Robert Wrembel, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska

Inicjatywa Anty COVID

Komitet Informatiki PAN podjął szereg inicjatyw związanych z koordynacją działań środowiska informatycznego na rzecz walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2.  Szczegóły znaleźć można na stronie Anty COVIDCOVID.

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Informatyki kadencji 2020-2023

Dnia 06.03.2020 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Informatyki kadencji 2020-2023.  W czasie posiedzenia zostało wybrane Prezydium Komitetu na lata 2020-2023 w składzie:

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek, czł. koresp. PAN - Instytut Podstaw Informatyki PAN

Zastępcy przewodniczącego:
dr hab. inż. Aleksander Byrski - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, AGH
dr hab. inż. Jerzy Nawrocki - Politechnika Poznańska

Członkowie prezydium:
dr hab. inż. Lech Madeyski - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Sławomir Zadrożny - Instytut Badań Systemowych PAN

Sekretarz naukowy
dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz - Instytut Podstaw Informatyki PAN

Na posiedzieniu wręczono również Nagrody Komitetu za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki za rok 2019.

Wybory do kadencji 2020-2023 Komitetu Informatyki

Zgodnie z Uchwałą Nr 50/2019 Prezydium PAN z dnia 17.09.2019 r. w sprawie regulaminu trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych, w dniu 7.11.2019 rozpoczęła się procedura wyborów do kadencji 2020-2023 Komitetu Informatyki PAN. Ich harmonogram jest następujący: 

 • 7-8.11.2019: ogłoszenie wyborów
 • 12-20.11.2019: rejestracja kandydatów w systemie wyborczym
 • 22.11-4.12.2019: weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające w komitetach PAN
 • 5-6.12.2019: weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające przy wydziałach PAN
 • 9-11.12.2019: weryfikacja zgłoszeń w systemie wyborczym
 • 16-20.12.2019: wybory

Wybory przeprowadzone zostaną elektronicznie. Na stronie https://wyborykomitety.pan.pl/ znajduje się kalendarz wyborczy i zakładka do systemu wyborczego, gdzie można się będzie zarejestrować. Rejestracja wyborców będzie otwarta od 12 listopada. Uprawnieni do głosowania i kandydowania (tj. osoby ze stopniem dr hab. lub tytułem profesora) muszą się na niej rejestrować osobiście.  

Skład Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej KI PAN, uchwalony na ostatnim zebraniu Komitetu w dn. 30.10.2019, jest następujący:

 • Prof. Anna GAMBIN
 • Prof. Stanisław KOZIELSKI
 • Prof. Krzysztof KRAWIEC
 • Prof. Wojciech PENCZEK
 • Prof. Roman SŁOWIŃSKI – przewodniczący.