W zakresie działania Komitetu Informatyki PAN znajduje się rozwój informatyki, jako dyscypliny nauki i działu technologii o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju współczesnej cywilizacji.
Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Federacją Przetwarzania Informacji (IFIP).
 
Komitet wydaję czasopismo Theoretical and Applied Informatics. Jest to kwartalnik wydawany w języku angielskim.
 
Komitet współorganizuje oraz patronuje organizacji konferencji naukowych związanych z Informatyką. W 2012 roku były to konferencje:
  • 19th International Conference on Computer Networks, CN 2012, Szczyrk, Polska, 19-23 czerwiec 2012
  • 17th Polish Teletraffic Symposium, Zakopane 6-7. 12. 2012
  • XIV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania w Krakowie, w dniach 10-13 września 2012