wykres7

Ranking jednostek prowadzących kierunek Informatyka uzyskany w oparciu o podejście wielokryterialne.


wykres10

Ranking jednostek prowadzących kierunek Informatyka uzyskany w oparciu o podejście "klasyczne".