ranking_rys5

Ranking jednostek prowadzących kierunek Informatyka uzyskany w oparciu o podejście wielokryterialne

ranking_rys6

Ranking jednostek prowadzących kierunek Informatyka uzyskany w oparciu o podejście „klasyczne”