Komitet Informatyki PAN powstał w 1972 roku.  W kolejnych kadencjach funckję przewodniczącego sprawowali:

 

1972-1974: prof. dr inż. Jerzy Seidler, czł. rzecz. PAN

1975-1980: prof. dr inż. Roman Kulikowski, czł. rzecz. PAN

1980-1982: prof. dr hab. Antoni Mazurkiewicz

1982-2008: prof. dr inż. Stefan Węgrzyn, czł. rzecz. PAN

2008-2016: prof. dr hab. inż. Jan Węglarz, czł. rzecz. PAN

2016-2020: prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, czł. rzecz. PAN

2020-2023: prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek, czł. koresp. PAN

2024-2027: prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek, czł. koresp. PAN

 

 

Członkowie Komietu w poprzednich kadencjach:

Kadencja 2020-2023

Kadencja 2016-2020