Komitet Narodowy
ds. Współpracy z Międzynarodową Federacją Przetwarzania Informacji (IFIP)

 
Adres do korespondencji:
Wydział Informatyki
Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
tel. +48 61 665 34 20
 
 
Zakres działania:
Koordynacja współdziałania polskich naukowców z International Federation for Information Processing (IFIP), utworzoną w 1960 r. pod auspicjami UNESCO i skupiającą towarzystwa informatyczne z ponad 40 krajów, w tym dwa największe na świecie i najbardziej znaczące: ACM i IEEE Computer Society. W szczególności do zadań komitetu należy:
  • Inicjowanie działań związanych z organizowaniem w Polsce międzynarodowych konferencji i spotkań sponsorowanych przez IFIP.
  • Inspirowanie polskich naukowców do udziału w pracach grup roboczych i komitetów technicznych IFIP-u, a także w komitetach programowych i organizacyjnych konferencji organizowanych pod auspicjami IFIP-u

Strona prowadzona przez Komitet Narodowy IFIP

Więcej informacji nt. IFIP-u można znaleźd na stronie http://www.ifip.org/

Przewodniczący:
dr hab. inż. Jerzy Nawrocki
Wydział Informatyki
Politechnika Poznańska
tel. +48 61 665 34 20
e-mail: Jerzy.Nawrocki [AT] put.poznan.pl

Członkowie:
1. Prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
2. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski – Politechnika Śląska
3. Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk – Instytut Badań Systemowych
4. Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk – Politechnika Gdańska
5. Dr hab. inż. Jerzy Nawrocki – Politechnika Poznańska
6. Prof. dr hab. Andrzej Tarlecki – Uniwersytet Warszawski