W zakresie działania Komitetu Informatyki PAN znajduje się rozwój informatyki, jako dyscypliny nauki i działu technologii o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju współczesnej cywilizacji.
Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Federacją Przetwarzania Informacji (IFIP).
 

Informacje bieżące

W dniach 17-21.09.2018 Komitet Informatyki współorganizował w Poznaniu IFIP World Computer Congress. Wydarzenie przyciągnęło kilkuset uczestników z kilkudziesięciu krajów, i było uświetnione m.in. wykładami plenarnymi prof. Wil van der Aalsta i prof. Lesliego Valianta, które zostały zarejestrowane i są dostępne na stronie Kongresu