W zakresie działania Komitetu Informatyki PAN znajduje się rozwój informatyki, jako dyscypliny nauki i działu technologii o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju współczesnej cywilizacji.
Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Federacją Przetwarzania Informacji (IFIP).
 

Informacje bieżące

Uprzejmie informujemy, że Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk wraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym przy IChB PAN oraz Oddziałem PAN w Poznaniu, jest organizatorem konferencji pn. Cybersecurity, odbywającej się pod auspicjami organizacji Euro-CASE (The European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering), której Polska Akademia Nauk jest członkiem.

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2017 r. w Poznaniu, w nowej siedzibie PCSS, a dotyczyć będzie ważnych i aktualnych aspektów bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, w szczególności infrastruktur krytycznych, ochrony internetu rzeczy oraz sieci przemysłowych. Prezentacje oraz dyskusje na forum konferencji poświęcone będą problemom bezpieczeństwa narodowego oraz przeciwdziałaniu szpiegostwu przemysłowemu. Obok sesji plenarnych przygotowane będą sesje równoległe, podejmujące ogólną problematykę bezpieczeństwa, jak również poświęcone aspektom technologicznym. Zachęcamy do uczestnictwa.

Bieżące informacje na temat konferencji i procedury rejestracyjnej oraz wstępny programu konferencji są dostępne pod adresem http://www.eurocase2017.psnc.pl/.

Patronat nad konferencją przyjęło Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 PismoMinGowina1

PismoMinGowina2