1. prof. Andrzej Jan AMELJAŃCZYK, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 2. prof. Jacek BŁAŻEWICZ, czł. rzecz. PAN, Politechnika Poznańska
 3. prof. Leon BOBROWSKI, Politechnika Białostocka
 4. prof. Mikołaj BOJAŃCZYK, Uniwersytet Warszawski
 5. prof. Jerzy BRZEZIŃSKI, Politechnika Poznańska
 6. prof. Tadeusz BURCZYŃSKI, czł. koresp. PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 7. prof. Marian CHUDY, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 8. prof. Tadeusz CZACHÓRSKI, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Gliwice
 9. prof. Krzysztof DIKS, Uniwersytet Warszawski
 10. dr hab. Stefan DZIEMBOWSKI, Uniwersytet Warszawski
 11. dr hab. Anna FABIJAŃSKA, Politechnika Łódzka
 12. prof. Anna GAMBIN, Uniwersytet Warszawski
 13. dr Marek HOŁYŃSKI, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 14. prof. Olgierd HRYNIEWICZ, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa
 15. prof. Paweł IDZIAK, Uniwersytet Jagielloński
 16. dr Wacław ISZKOWSKI, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Warszawa
 17. prof. Piotr JĘDRZEJOWICZ, Akademia Morska w Gdyni
 18. prof. Janusz KACPRZYK, czł. rzecz. PAN, Instytut Badań Systemowych PAN
 19. prof. Jerzy KLAMKA, czł. rzecz. PAN, Politechnika Śląska, Gliwice
 20. prof. Michał KLEIBER, czł. rzecz. PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 21. prof. Józef KORBICZ, czł. koresp. PAN, Uniwersytet Zielonogórski
 22. prof. Jacek Krzysztof KORONACKI, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa
 23. dr hab. Adrian KOSOWSKI, INRIA, Francja
 24. prof. Stanisław KOZIELSKI, Politechnika Śląska, Gliwice
 25. prof. Henryk KRAWCZYK, czł. koresp. PAN, Politechnika Gdańska
 26. prof. Krzysztof KRAWIEC, Politechnika Poznańska
 27. prof. Krzysztof LORYŚ, Uniwersytet Wrocławski
 28. dr hab. Lech MADEYSKI, Politechnika Wrocławska
 29. prof. Jerzy MARCINKOWSKI, Uniwersytet Wrocławski
 30. prof. Tadeusz MORZY, Politechnika Poznańska
 31. prof. Mieczysław MURASZKIEWICZ, Politechnika Warszawska
 32. prof. Zbigniew Tadeusz NAHORSKI, Instytut Badań Systemowych PAN
 33. dr hab. Jerzy NAWROCKI, Politechnika Poznańska
 34. prof. Ngoc Thanh NGUYEN, Politechnika Wrocławska
 35. prof. Maciej OGORZAŁEK, czł. koresp. PAN, Uniwersytet Jagielloński
 36. prof. Leszek PACHOLSKI, Uniwersytet Wrocławski
 37. prof.  Wojciech PENCZEK, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa
 38. prof. Leszek RUTKOWSKI, czł. koresp. PAN, Poltechnika Częstochowska
 39. prof. Henryk RYBIŃSKI, Politechnika Warszawska
 40. dr hab. Piotr SANKOWSKI, Uniwersytet Warszawski
 41. prof. Andrzej SKOWRON, Uniwersytet Warszawski
 42. prof. Roman SŁOWIŃSKI, czł. rzecz. PAN, Politechnika Poznańska
 43. prof. Tomasz SZMUC, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 44. prof. Alicja WAKULICZ-DEJA, Uniwersytet Śląski
 45. prof. Jan WĘGLARZ, czł. rzecz. PAN, Politechnika Poznańska
 46. prof. Borys WRÓBEL, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 47. prof. Roman WYRZYKOWSKI, Politechnika Częstochowska
 48. prof. Sławomir ZADROŻNY, Instytut Badań Systemowych PAN
 49. prof. Marek ZAIONC, Uniwersytet Jagielloński
 50. prof. Krzysztof ZIELIŃSKI, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków