Przewodniczący
prof. dr hab. Roman SŁOWIŃSKI - czł. rzecz. PAN
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska, 60-965 Poznań, Piotrowo 2
tel. (+48 61) 665 2902
email: Roman.Slowinski [at] cs.put.poznan.pl 
 

Zastępcy przewodniczącego
prof. dr hab. Jacek KORONACKI - Instytut Podstaw Informatyki PAN
prof. dr hab. Stanisław KOZIELSKI - Politechnika Śląska

Członkowie prezydium
prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Anna GAMBIN - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Jerzy Nawrocki - Politechnika Poznańska

Sekretarz naukowy
prof. dr hab. Krzysztof KRAWIEC
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska, 60-965 Poznań, Piotrowo 2
tel. (+48 61) 665-3061
email: krawiec [at] cs.put.poznan.pl