1. prof. Andrzej Jan AMELJAŃCZYK, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 2. prof. Jacek BŁAŻEWICZ, czł. rzecz. PAN, Politechnika Poznańska
 3. prof. Leon BOBROWSKI, Politechnika Białostocka
 4. prof. Mikołaj BOJAŃCZYK, Uniwersytet Warszawski
 5. prof. Jerzy BRZEZIŃSKI, Politechnika Poznańska
 6. prof. Tadeusz BURCZYŃSKI, czł. koresp. PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 7. prof. Marian CHUDY, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 8. prof. Tadeusz CZACHÓRSKI, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Gliwice
 9. prof. Krzysztof DIKS, Uniwersytet Warszawski
 10. dr hab. Stefan DZIEMBOWSKI, Uniwersytet Warszawski
 11. dr hab. Anna FABIJAŃSKA, Politechnika Łódzka
 12. prof. Anna GAMBIN, Uniwersytet Warszawski
 13. prof. Olgierd HRYNIEWICZ, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa
 14. prof. Paweł IDZIAK, Uniwersytet Jagielloński
 15. dr Wacław ISZKOWSKI, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Warszawa
 16. prof. Piotr JĘDRZEJOWICZ, Akademia Morska w Gdyni
 17. prof. Jan KACPRZYK, czł. rzecz. PAN, Instytut Badań Systemowych PAN
 18. prof. Jerzy KLAMKA, czł. rzecz. PAN, Politechnika Śląska, Gliwice
 19. prof. Michał KLEIBER, czł. rzecz. PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 20. prof. Józef KORBICZ, czł. koresp. PAN, Uniwersytet Zielonogórski
 21. prof. Jacek Krzysztof KORONACKI, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa
 22. dr hab. Adrian KOSOWSKI, INRIA, Francja
 23. prof. Stanisław KOZIELSKI, Politechnika Śląska, Gliwice
 24. prof. Henryk KRAWCZYK, czł. koresp. PAN, Politechnika Gdańska
 25. prof. Krzysztof KRAWIEC, Politechnika Poznańska
 26. prof. Krzysztof LORYŚ, Uniwersytet Wrocławski
 27. dr hab. Lech MADEYSKI, Politechnika Wrocławska
 28. prof. Jerzy MARCINKOWSKI, Uniwersytet Wrocławski
 29. prof. Tadeusz MORZY, Politechnika Poznańska
 30. prof. Mieczysław MURASZKIEWICZ, Politechnika Warszawska
 31. prof. Zbigniew Tadeusz NAHORSKI, Instytut Badań Systemowych PAN
 32. dr hab. Jerzy NAWROCKI, Politechnika Poznańska
 33. prof. Ngoc Thanh NGUYEN, Politechnika Wrocławska
 34. prof. Marian NOGA, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 35. prof. Maciej OGORZAŁEK, Uniwersytet Jagielloński
 36. prof. Leszek PACHOLSKI, Uniwersytet Wrocławski
 37. prof.  Wojciech PENCZEK, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa
 38. prof. Leszek RUTKOWSKI, czł. koresp. PAN, Poltechnika Częstochowska
 39. prof. Henryk RYBIŃSKI, Politechnika Warszawska
 40. dr hab. Piotr SANKOWSKI, Uniwersytet Warszawski
 41. prof. Andrzej SKOWRON, Uniwersytet Warszawski
 42. prof. Roman SŁOWIŃSKI, czł. rzecz. PAN, Politechnika Poznańska
 43. prof. Tomasz SZMUC, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 44. prof. Alicja WAKULICZ-DEJA, Uniwersytet Śląski
 45. prof. Jan WĘGLARZ, czł. rzecz. PAN, Politechnika Poznańska
 46. prof. Borys WRÓBEL, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 47. prof. Roman WYRZYKOWSKI, Politechnika Częstochowska
 48. prof. Sławomir ZADROŻNY, Instytut Badań Systemowych PAN
 49. prof. Marek ZAIONC, Uniwersytet Jagielloński
 50. prof. Krzysztof ZIELIŃSKI, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków