Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk ustanowił w 2016 roku doroczną Nagrodę im. Profesora Zdzisława Pawlaka za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki.

Profesor Zdzisław Pawlak należał do grona pionierów polskiej informatyki. W 1951 roku podjął pracę w słynnej Grupie Aparatów Matematycznych (GAM), jak to wtedy nazywano komputery. W świecie naukowym jest najbardziej znany jako twórca teorii zbiorów przybliżonych. Był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i doktorem honoris causa Politechniki Poznańskiej. W roku ustanowienia przez Komitet Informatyki PAN nagrody jego imienia przypada 90. rocznica jego urodzin, 10 rocznica śmierci, oraz 25. rocznica wydania przez Kluwer Academic Publishers monografii „Rough sets: Theoretical Aspects of Reasoning about Data” (według Google Scholar doczekała się ona do 2016 r. ponad 10 tys. cytowań i stanowi przykład wybitnej monografii).

Zgłoszenia może dokonać jeden z autorów monografii lub członek Komitetu Informatyki PAN. Należy je przesłać na adres Sekretarza Komitetu w dniach od 1 do 30 września, począwszy od 2016 roku. Wzór zgłoszenia dostępny jest w Regulaminie Konkursu.

Edycja 2016 Nagrody

W edycji 2016 Komitet Informatyki zdecydował o przyznaniu następujących równorzędnych Nagród (laureaci wymienieni w porządku alfabetycznym):

 • dr inż. Pawłowi Cichoszowi,
  za monografię Data Mining Algorithms: Explained Using R, John Wiley and Sons, 2015.
 • prof dr hab. inż. Tadeuszowi Morzemu,
  za monografię Eksploracja danych: Metody i algorytmy, PWN, 2013.
 • dr inż. Krzysztofowi Rojkowi, dr inż. Łukaszowi Szustakowi, oraz prof. dr hab. inż. Romanowi Wyrzykowskiemu,
  za monografię Zrównoleglanie i automatyczne dostosowanie algorytmów numerycznych do architektur hybrydowych z akceleratorami GPU, PWN, 2015.
 • prof. dr hab. inż. Sławomirowi T. Wierzchoniowi oraz prof. dr hab. inż. Mieczysławowi A. Kłopotkowi,
  za monografię Algorytmy analizy skupień, WNT, 2015.

 Laureaci2016